Bærekraftig livsstil

Det er mange virksomheter som forsøker å gjøre en innsats for å redusere det fotavtrykket tekstilproduksjonen setter på klimaet. Det er ikke bare virksomhetenes ansvar, men også vårt som forbrukere. Det er vanskelig å oppfylle de spesifikke kravene de forskjellige merkene stiller. Hvis virksomhetene skal endre produksjonsmetodene, må vi som forbrukere også endre vår kjøpsadferd for å hjelpe klimaet.

Det kan du som forbruker bla. ved å kjøpe produkter som har en GOTS-sertifisering
(Global Organic Textile Standard). GOTS er et internasjonalt miljømerke for økologisk tekstilproduksjon som er utviklet av ledende internasjonale sertifiseringsorganer. Alt sammen for å sikre at forbrukerne har en kvalitetssikring på høyeste nivå av både produksjon og sosial ansvarlighet. GOTS er det internasjonalt ledende økologiske sertifiseringsmerket innenfor tekstilindustrien. GOTS har definert svært høye miljømessige kriterier gjennom hele produksjonsprosessen. Det inngår en rekke kriterier i sertifiseringsprosessen, som omfatter at produktet skal inneholde økologiske tekstiler, og at arbeidsforholdene ikke skal være helseskadelige. GOTS krever som standard at opp mot 100 % av fibrene i tekstilet er økologiske.

GOTS stiller krav til de kjemikaliene som produsenten bruker under selve produksjonen. De benyttede kjemikaliene må ikke være giftige, kreftfremkallende, hormonforstyrrende eller miljøbelastende. Flere spesifikke stoffer er forbudt i produksjonen, for eksempel ftalater og nonylfenoletoksylater, og tungmetaller, flammehemmere og azofargestoffer må heller ikke forekomme under produksjonen.

Tintoks produkter er alle GOTS-sertifiserte – uten unntak. Vi ønsker å spre budskapet om at vi aktivt kan ta en beslutning om å ha en mer bærekraftig hverdag og kjøpe bærekraftige produkter som du med god samvittighet kan bruke i din hverdag.