GOTS (Global Organic Textile Standard)

Om GOTS

Global Organic Textile Standard, også kjent som GOTS, er det nærmeste vi kommer en verdensstandard for økologiske tekstiler. Global Organic Textile Standard (GOTS) er verdens ledende standard for tekstilproduksjon når det gjelder organiske fibre. Så hvis du vil være 100 % sikker på at du kjøper tekstiler som er både økologiske og kjemikaliefrie, så må du se etter GOTS-merket.

Det definerer miljøkriterier på høyt nivå langs hele forsyningskjeden for organiske tekstiler og krever overholdelse av sosiale kriterier.

For å bli sertifisert må tekstiler inneholde minst 70 % sertifiserte organiske naturlige fibre. Alle kjemiske tilførsler som fargestoffer og hjelpestoffer må oppfylle et sett med miljømessige og toksikologiske kriterier sammen med en plan for behandling av avløpsvann for enhver involvert våtbehandling. Valg av tilbehør er begrenset i overensstemmelse med økologiske aspekter.

GOTS-sertifiseringen dekker hele tekstilprosessen, inkludert rettferdige arbeidsmetoder (ikke noe barnearbeid!) Og forsikringen om at det ikke er noen kjente giftige stoffer som brukes som en del av fremstillingsprosessen og derfor er sikre for mennesker. GOTS stiller store krav til produsenten, fra de første økologiske frøene og høstingen, til en god og miljømessig forsvarlig bearbeiding av produktet og til den endelige sertifiseringen av tekstilet. GOTS krever at min. 90 % av produktet er av naturlige fibre. GOTS krever også at produsenten har en høy sosial ansvarlighet gjennom hele produksjonsprosessen.

Tekstiler med GOTS-sertifisering er ofte litt dyrere enn «vanlige» økologiske tekstiler. Og det er det naturligvis en god grunn til. For GOTS-sertifiseringen stiller nettopp store krav til hele produksjonsprosessen, og det koster.

GOTS

Hvorfor velge et GOTS-sertifisert produkt?

GOTS sikrer velferden for de menneskene som er involvert i produksjonen. For eksempel stilles det høye krav til at arbeiderne i de forskjellige leddene har gode forhold som ordentlig lys, ventilasjon, pauser, ingen bruk av skadelige kjemikalier osv.

For å beskytte miljøet har GOTS et krav om at produksjonen har et funksjonelt renseanlegg for avløpsvann hvis det brukes vann i produksjonen. Det er jevnlige kvalitetskontroller på de forskjellige leddene av produksjonene, hvor det bl.a. utføres laboratorieanalyser og tester av tekstilene for pesticidrester og andre farlige kjemikalier fra f.eks. fargingen. I tillegg er det strenge krav til hvilke farger som kan brukes i en GOTS-sertifisert produksjon, slik at det ikke er rester i tekstilene fra farger som er mistenkt eller bevist å være allergi- og kreftfremkallende. Eventuelle merker og tilbehør på produktet må også overholde GOTS-kravene.

GOTS er altså en garanti for at det ikke er – eller har vært – noen form for helse- eller miljøbelastende kjemikalier til stede under produksjonen av tekstilet, og at det derfor er 100 % økologisk. Oversikt:

  • 70 % av fibrene må være økologiske (95 % hvis de har betegnelsen ‘organic’).
  • Alle kjemikalier som er brukt i alle ledd av produksjonen, må leve opp til svært høye miljømessige kriterier.
  • Vannforbruket må leve opp til høye kriterier.
  • Tekstilenes innpakning må ikke inneholde PVC, og papir, papp, merkelapper osv. må kunne resirkuleres eller ha spesielle sertifiseringer.
  • Alle virksomheter som har vært involvert i produksjonen, må leve opp til sosiale kriterier fra Internasjonal Labour Organization.