Reklamasjon og returrett

Reklamasjon

TINTOK gir 2 års reklamasjonsrett i henhold til kjøpsloven, omfattende fabrikasjons- og materialfeil som konstateres ved varens normale bruk. Reklamasjonsretten dekker ikke feil, skader eller slitasje, direkte eller indirekte oppstått som følge av feil betjening, dårlig vedlikehold, vold eller uautoriserte inngrep. Reklamasjon over feil og mangler som bør oppdages ved vanlig undersøkelse av varen, må meddeles TINTOK innenfor rimelig tid. Varen kan deretter returneres for reparasjon, utskifting eller etter avtale ev. kreditering. I forbindelse med reklamasjonssaker betaler TINTOK returkostnader i rimelig grad, Kontakt kundeservice.

Returrett

Hvis du angrer kjøpet, skal varene tilbakeleveres til:

TINTOK ApS
Uhrskovvej 23
DK-7100 Vejle
Danmark

Ved tilbakelevering bør du sørge for: At varene er forsvarlig innpakket. Du har nemlig selv ansvaret for pakken/varene til vi mottar den/dem. Ta derfor vare på postkvittering og ev. sporingsnummer. Du må selv betale utgiftene ved tilbakelevering av varen når du angrer.

Viktig: Vi forventer at du sender varene raskest mulig etter at du har gitt beskjed om at du angrer kjøpet, og du må sende dem i retur senest 14 dager etter at du har mottatt varene fra oss.

Merk! Vi mottar ikke pakker sendt per etterkrav eller pakker uten postombæring.

Dokumentasjon for kjøpet og returskjema: Du må vedlegge en kopi av ordrebekreftelsen eller annen dokumentasjon for kjøpet, det vil lette ekspedisjonen.

Tilbakebetaling: Når vi mottar varen, sjekker vi den, og du får tilbakebetalt det beløpet du har innbetalt til oss ved kjøpet. Beløpet blir alltid tilbakebetalt via samme betalingsmiddel som du betalte kjøpet med. Har du f.eks. betalt med kort, tilbakeføres kjøpsbeløpet til det betalingskortet du brukte ved kjøpet.

MERK: Du kan miste kjøpsbeløpet helt eller delvis. Dette skjer hvis varens verdi er forringet fordi du reelt har tatt i bruk varen eller den er blitt skadet mens du hadde ansvaret for den. Du kan ha håndtert varen på annen måte enn det som var nødvendig for at du kunne fastslå varens art, egenskaper og den måten som den fungerer på, og du ikke har fulgt begrensningene i angreretten som følger av plombering, varetype m.m.