ALLTID GRATIS FRAKT 2-5 VIRKEDAGERS LEVERING 100% ØKOLOGISK BOMULL

ALLTID GRATIS FRAKT 2-5 VIRKEDAGERS LEVERING 100% ØKOLOGISK BOMULL

Bærekraft (UN 17)

HVA BETYR BÆREKRAFT?

Ordet bærekraftig brukes ofte når man snakker om å ta vare på jorden. Bærekraft handler om å gi jorden videre til neste generasjon i like god stand som vi overtok den. Valgene vi tar i hverdagen har betydning og konsekvenser for jorda. Konsekvenser som du kanskje ikke kan se i dag, men som kan ha betydning langt inn i fremtiden.

Bærekraft handler derfor om alt vi gjør i hverdagen. Enten vi kjøper mye eller få ting. Sortering av avfallet vårt eller ikke. Enten vi sykler eller kjører bil. Om alle de små tingene vi gjør som setter et fotavtrykk på jorden.

BÆREKRAFTIG UTVIKLING KREVER VERDEN TIL Å ARBEIDE SAMMEN
De nye verdensmålene er verdens felles plan for hvordan vi skaper bærekraftig utvikling i verden.
Offisielt kalles de «verdensmål for bærekraftig utvikling». Utfordringene som verdensmålene skal løse er komplekse og må angripes fra flere vinkler. De globale målene er derfor basert på en bred forståelse av bærekraft. De handler begge om sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft.

Verdensmålene fokuserer på ansvarlig forbruk og produksjon.
De globale målene gjelder alle. Vi kan bare gjøre verden til et bedre sted hvis vi jobber sammen.
De globale målene er vår felles plan for hvordan vi kan gjøre verden mer bærekraftig.

TINTOK OG BÆREKRAFT

Vi vil være 100 % transparente med deg. Vi har brukt mye tid på å finne de riktige leverandørene og produsentene og ønsker å dele historiene om hvordan produktet vårt ble til, slik at du vet nøyaktig hva du kjøper når du kjøper et Tintok-produkt.
Alle våre produkter har en sertifisering kalt GOTS (Global Organic Textile Standard) og bidrar til å sikre at utviklingsmålene (de 17 globale målene fra FN) nås gjennom kravene som stilles til produksjon:

OVERSIKT OVER FNs 17 GLOBALE MÅL

1. Slutt på fattigdom

Alle arbeidere mottar en minstelønn og deretter noen, som sikrer at de har råd til å brødfø familiene sine og betale for utdanningen til barna sine.

2. Stopp sulten

Bønder som dyrker fiber for GOTS-tekstiler forplikter seg til vekstskifte, slik at mat alltid dyrkes på deler av jordene deres.

3. Helse og velvære

Det er svært strenge krav til hvilke kjemikalier som kan brukes i garnproduksjon og i felt. Ingen skadelige eller potensielt skadelige stoffer brukes i produksjonen. Ingen sprøytemidler på jordene heller. I tillegg skal arbeiderne sikres forsvarlige og hygieniske forhold på arbeidsplassen.

4. Kvalitetsutdanning

Barnearbeid er forbudt i GOTS-sertifisert produksjon. Til gjengjeld får foreldrene litt høyere betalt, slik at de har råd til å sende barna på skolen.

5. Likestilling mellom kjønnene

All diskriminering på grunn av kjønn, rase, seksuell legning eller status i samfunnet er forbudt i GOTS-sertifisert produksjon.

6. Drikkevann og sanitæranlegg

Alle arbeidere i hele produksjonskjeden skal ha tilgang til rent drikkevann og hygieniske toalettforhold.

7. Bærekraftig energi

GOTS-sertifisering krever at energikildene i produksjonen kan dokumenteres og at ansatte er opplært til å spare på energiforbruket.

8. Anstendige jobber og økonomisk vekst

Frivillig arbeid, anstendige arbeidsforhold, ingen tvungen overtid og kvalitetsprodukter for forbrukeren er med på å sikre anstendige arbeidsplasser som samtidig skaper økonomisk vekst gjennom økt etterspørsel.

9. Industri, innovasjon og infrastruktur

GOTS forbyr skadelige og giftige produksjonsmetoder, og bidrar dermed til å utvikle nye, bedre og sunnere industrier.

10. Mindre ulikhet

GOTS-sertifiseringen forutsetter at det ikke er noen diskriminering i ansettelse eller godtgjørelse.

11. Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Fravær av skadelige kjemikalier i produksjonen gir et sunnere nærmiljø og bedre forhold for naturen rundt produksjonsstedene. Den begrensede arbeidstiden*** og den litt høyere lønnen gjør at arbeiderne har tid og penger til å se familien og engasjere seg i lokalsamfunnet.

12. Ansvarlig forbruk og produksjon

GOTS-sertifiserte tekstiler består alltid av minimum 70 % organiske fibre (nøyaktig andel står på etiketten på produktet). De strenge kravene til miljø- og arbeidsforhold i produksjonen sikrer ansvarlig produksjon. GOTS-merket bidrar også til å gjøre forbrukeren oppmerksom på forholdene produktene ble produsert under.

13. Klimatiltak:

GOTS-sertifisering innebærer at lokal lovgivning om utslipp av klimagasser overholdes. Alle utslipp skal måles.

14. Livet i havet

Alt avløpsvann skal være forsvarlig renset før det slippes ut i naturen og regler for riktig pH, temperatur, oksygeninnhold og mengde organisk materiale i alt avløpsvann skal overholdes.

15. Livet på land

Økologisk dyrking av råvarene er med på å sikre bedre jordforhold, også på lang sikt. Kun emballasje fra bærekraftige kilder brukes til produktene.

16. Fred, rettferdighet og sterke institusjoner

Vold, fysisk og psykisk avstraffelse, bestikkelser, korrupsjon og utpressing tolereres ikke. Det oppfordres til at ansatte deltar i beslutningsprosessene og at ansatte kjenner og bruker sin rett til medlemskap i en fagforening.

17. Partnerskap for handling

GOTS samarbeider med bransjeorganisasjoner innen landbruk, kjemi og tekstil, samt frivillige organisasjoner, myndigheter og myndigheter, for å kontinuerlig forbedre merkeordningen og spre bevisstheten rundt den.

GLIPP ALDRI NOE

BLI MED I NYHETSBREVET

Motta spennende nyheter og tilbud samtidig som du automatisk deltar i trekningen av en pose etter eget valg hver måned.

Hver måned finner vi 5 heldige vinnere!

Kurv

Ingen flere produkter tilgjengelig for kjøp

Kurven din er tom

Net Orders Checkout

Item Price Qty Total
Subtotal 0,00 kr
Shipping
Total

Shipping Address

Shipping Methods